Γαλβάνισμα εν θερμώ

Το γαλβάνισμα εν θερμώ πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η εταιρία από την αρχή της λειτουργίας της δίνοντας έμφαση στις συνεχείς επενδύσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών της πέτυχε να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου στα Βαλκάνια ενώ αποτελεί μέλος της Αγγλικής Ένωσης Γαλβανιστών (E.G.G.A.).

Με έδρα το Αλιβέρι Ευβοίας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 110 στρεμμάτων και με επιπλέον κέντρα διακίνησης τις εγκαταστάσεις της STAHLWELD Α.Ε. στον Ασπρόπυργο Αττικής και στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, παρέχει τη δυνατότητα παραλαβής-παράδοσης των υλικών στον πελάτη με ιδιόκτητα μέσα.

Το γαλβάνισμα εν θερμώ γίνεται σύμφωνα με το ISO 1461, θεωρείται η ιδανική μέθοδος για την αντιδιαβρωτική προστασία των χαλύβδινων υλικών και περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

  • Απολίπανση
  • Εμβάπτιση στην δεξαμενή υδροχλωρικού οξέως
  • Εμβάπτιση στη δεξαμενή νερού
  • Εμβάπτιση στην δεξαμενή FLUX για προετοιμασία των επιφανειών του υλικού
  • Στέγνωμα υλικών
  • Εμβάπτιση στο τήγμα ψευδαργύρου θερμοκρασίας περίπου 450 οC
  • Καθαρισμός
  • Έλεγχος πρόσφυσης στρώματος ψευδαργύρου

 

Όλα τα παραπάνω γίνονται με τις αυστηρότερες διεθνώς περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές, την τήρηση των οποίων εξασφαλίζει το ολοκληρωμένο σύστημα φίλτρων και ασφαλιστικών διατάξεων που διαθέτει η εταιρία.

Η μέθοδος του εν θερμώ γαλβανίσματος έχει επικρατήσει οικονομοτεχνικά ως μέθοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας, αφενός γιατί εξασφαλίζει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής των γαλβανισμένων υλικών ακόμη και σε μέρη υψηλής διαβρωτικής ικανότητας και αφετέρου γιατί η επικάλυψη ψευδαργύρου μπορεί να ανακυκλωθεί ταυτόχρονα με την ανακύκλωση του χάλυβα.