Περαστές Βιομηχανικές Σχάρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι περαστές βιομηχανικές σχάρες κατασκευάζονται από φέρουσες λάμες 25/8mm έως 120/8mm και ευθύγραμμες ράβδους περασμένες και συγκολλημένες στο επάνω μέρος των λαμών σχηματίζοντας ορθογωνικούς ή τετράγωνους βρόγχους ανάλογα με τη μελέτη κατασκευής και εφαρμογής.

Οι περαστές σχάρες κατασκευάζονται κατόπιν ζήτησης και είναι κατάλληλες για ειδικές εφαρμογές καθώς έχουν τη δυνατότητα να δέχονται πολύ μεγάλα φορτία.

Σε κάθε σχάρα και σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμογή συγκολλείται και η ανάλογη πλευρική λάμα. Η περαστές βιομηχανικές σχάρες κατασκευάζονται από δομικό χάλυβα S235 JR (EN10025). Το γαλβάνισμα εν θερμώ γίνεται σύμφωνα με το EN ISO 1461.