Σκάλες – σκαλοπάτια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα σκαλοπάτια κατασκευάζονται σύμφωνα με το DIN 24531, από δομικό χάλυβα S235 JR (EN10025), αποτελούμενα από βιομηχανική σχάρα διαφόρων διατομών και βροχίδων σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμογή.

Διαθέτουν ειδικές πλευρές διατομής 70/3mm ή 70/5mm ώστε να εφαρμόζονται στους φορείς της σκάλας καθώς και αντιολισθητικό προφίλ.

Το γαλβάνισμα εν θερμώ γίνεται σύμφωνα με το EN ISO 1461.
Τα σκαλοπάτια από βιομηχανική σχάρα αποτρέπουν την συγκέντρωση νερού στην επιφάνεια τους καθώς και καπνού στους κλειστούς χώρους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ