Ο.Σ.Κ. περιφράξεις Stahlweld

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η περίφραξη τύπου ΟΣΚ (Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων), αποτελείται από προκατασκευασμένα πανέλα (κιγκλιδώματα) γαλβανισμένα εν θερμώ (ISO1461), ελευθέρου ύψους 1700 mm.

Τα πανέλα κατασκευάζονται από κατακόρυφες λάμες 30/5mm και ευθύγραμμες ράβδους Φ6mm σχηματίζοντας βροχίδες (αξονικά) 55×132 mm. Το πλαίσιο κατασκευάζεται από κοιλοδοκό 50/50/3mm και περιλαμβάνει στο πάνω και στο κάτω μέρος λάμες 30x10mm. Η τελική διάσταση του πανέλου 1500x1850mm.

Οι ορθοστάτες αποτελούνται από κοιλοδοκό 80x80x3mm με πέλμα καθώς και από ειδικό καπάκι στο πάνω μέρος. Το τελικό τους ύψος είναι 1700mm και τοποθετούνται ανά 1920mm αξονικά.

Το θεωρητικό βάρος της τελικής κατασκευής είναι περίπου 55,00 kg/τρέχον μέτρο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η περίφραξη τύπου ΟΣΚ εφαρμόζεται σε όλα τα σχολικά κτίρια.

PRODUCT DETAILS

Υλικό Χάλυβας S 235 JR (EN10025)
Γαλβάνισμα εν θερμώ ISO 1461
Υλικά σύνδεσης και στερέωσης Βύσματα Express M8x90, βαρέως τύπου