Πρεσαριστες Βιομηχανικες Σχαρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πρεσαριστές βιομηχανικές σχάρες κατασκευάζονται από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο. Η πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής εξασφαλίζει ομοιόμορφης ακρίβειας βροχίδα, το οποίο είναι αποτέλεσμα της υψηλής πίεσης που ασκείται (20000κΝ), σε εγκάρσιες λάμες μέσα σε φέρουσες λάμες.

Οι πρεσαριστές βιομηχανικές σχάρες κατασκευάζονται από φέρουσες λάμες διατομής από 20/2mm έως 50/3mm και εγκάρσιες λάμες από 10/2mm έως 15/3mm.

Σε κάθε σχάρα και σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμογή συγκολλείται και η ανάλογη πλευρική λάμα.

Οι πρεσαριστές βιομηχανικές σχάρες παράγονται σύμφωνα με το DIN 24537-1, κατά πλειοψηφία από δομικό χάλυβα S235 JR (EN10025). Επιπλέον η εταιρία μας κατασκευάζει πρεσαριστές βιομηχανικές σχάρες από δομικό χάλυβα S275JR καθώς και από S355JR.

Το γαλβάνισμα εν θερμώ γίνεται σύμφωνα με το EN ISO 1461.