Πόρτες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι πόρτες κατασκευάζονται από κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής με εσωτερικό πλέγμα αντίστοιχο με αυτό της περίφραξης έτσι ώστε να αποτελούν αρμονική συνέχειά της. Γαλβανίζονται εν θερμώ, πλήρως (και εσωτερικά των κοιλοδοκών) επιτυγχάνοντας απόλυτη αντιδιαβρωτική προστασία. Μπορούν να είναι ανοιγόμενες (μονόφυλλες, δίφυλλες, τετράφυλλες) και συρόμενες σε οποιαδήποτε διάσταση και σχεδιασμό καλύπτοντας κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση.

PRODUCT DETAILS

Υλικό Χάλυβας S 235 JR (EN10025)
Γαλβάνισμα εν θερμώ ISO 1461
Βαφή Υγρή ηλεκτροστατική βαφή AIRLESS
INDICATIVE RATES AND DIMENSIONS
SINGLE LEAF OPENING DOOR DOUBLE LEAF OPENING DOOR SLIDING DOOR

HEIGHT
(B)

WIDTH
(A)

WEIGHT (kg)

HEIGHT
(B)

WIDTH (A)

WEIGHT (kg) HEIGHT
(B)
WIDTH
(A)
WEIGHT
(kg)
1800 1000 82 1800 2500 180 1800 4000 418
2000 1100 93 2000 2500 189 2000 6000 760
2200 1200 126 2200 3000 230 2000 8000 984