Ηλεκτροσυντηγμενες Βιομηχανικές Σχαρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H ηλεκτροσυντηγμένη βιομηχανική σχάρα (γραδελάδα) κατασκευάζεται με τη μέθοδο της αυτογενούς ηλεκτροσύντηξης εξασφαλίζοντας ομοιογένεια στα σημεία συγκόλλησης ως αποτέλεσμα ενός αυτοματοποιημένου μηχανισμού κατάλληλης εφαρμογής θερμοκρασίας και πίεσης.

Η βιομηχανική σχάρα (γραδελάδα) παράγεται από φέρουσες λάμες διαφόρων διατομών (από 25/2mm έως και 80/5mm) και εγκάρσιες ευθύγραμμες ή ελικοειδείς ή τετράγωνες ράβδους, σχηματίζοντας διάφορες βροχίδες.

Σε κάθε σχάρα (γραδελάδα) και σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμογή συγκολλείται και η ανάλογη πλευρική λάμα.

Η βιομηχανικές σχάρες (γραδελάδες) κατασκευάζονται σύμφωνα με το DIN 24537, από δομικό χάλυβα S235 JR (EN10025) και ακολουθούν τις οδηγίες ποιότητας και δοκιμών του RAL GZ 638.

Επιπλέον, η εταιρία μας κατασκευάζει βιομηχανικές σχάρες από χάλυβα S275JR, S355JR κ.α. καθώς και GRP.

Το γαλβάνισμα εν θερμώ γίνεται σύμφωνα με το EN ISO 1461.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  SELF COLORED GALVANIZED
PITCH (mm) BEARING BAR (mm) DIMENSION (mm) WEIGHT (kg/m2) WEIGHT (kg/m2)
34x38 25/2 6100X1000 14,1 15,1
30/2 16,3 17,5
25/3 19,8 21,0
30/3 23,3 24,7
40/3 30,2 32,0
30/5 38,9 40,9
40/5 50,6 53,2
50/5 63,5 68,2

SELF COLORED GALVANIZED
PITCH (mm) BEARING BAR (mm) DIMENSION (mm) WEIGHT (kg/m2) WEIGHT (kg/m2)
25x76 25/2 6100X1000 17,2 18,2
30/3 30,7 32,5
40/3 40,2 42,7

  SELF COLORED GALVANIZED
PITCH (mm) BEARING BAR (mm) DIMENSION (mm) WEIGHT (kg/m2) WEIGHT (kg/m2)
15x76 25/2 6100X1000 27,4 29,0
30/2 32,6 34,6
30/3 49,0 52,0