Κανάλια – Φρεάτια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα κανάλια καθώς και τα φρεάτια αποτελούνται από πλαίσια (γωνιακό έλασμα) καθώς και από βιομηχανικές.
Το γαλβάνισμα εν θερμώ γίνεται σύμφωνα με το EN ISO 1461.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ