Η εταιρία

Η STAHLWELD Α.Ε. (θυγατρική του Γερμανικού ομίλου Lichtgitter Group με εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 20 χώρες σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική), προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της βιομηχανικής σχάρας και της βιομηχανικής περίφραξης μέσα από το πλήθος των εφαρμογών τους.

Αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί αλλά και η πλειοψηφία πλέον του τεχνικού κόσμου χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την βιομηχανική σχάρα ως ένα διαφορετικό δομικό στοιχείο.

Η λειτουργικότητα, η ανθεκτικότητα, η εμφάνιση αλλά και η στατική επάρκεια καθιστούν τις κατασκευές με βιομηχανική σχάρα μία εξαιρετική οικονομοτεχνικά και όχι μόνο, επιλογή.

Επιπλέον, οι περιφράξεις από βιομηχανική σχάρα αποτελούν ένα καινοτόμο και λειτουργικό προϊόν που ανταποκρίνεται πλήρως στη σύγχρονη αρχιτεκτονική αισθητική. Παράγουμε μια μεγάλη ποικιλία τύπων και διαστάσεων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα έναν υψηλό βαθμό μεταποίησης στην εγχώρια βιομηχανία.

Η STAHLWELD Α.Ε., με εγκαταστάσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε συνδυασμό με τις εγκαταστάσεις του Ομίλου Lichtgitter σε περισσότερες από 20 χώρες, έχει ως κύριο στόχο την ικανοποίηση της απαίτησης του τεχνικού κόσμου για στενότερη συνεργασία σε ακόμη περισσότερες εφαρμογές με βάση τη βιομηχανική σχάρα και τη βιομηχανική περίφραξη.

Η STAHLWELD Α.Ε. έχει υιοθετήσει και ακολουθεί πλήρως την πολιτική του Ομίλου Lichtgitter στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στον τομέα του Περιβάλλοντος καθώς στον τομέα της Υγιεινής & Ασφάλειας, δίνοντας έμφαση στην ευημερία και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και κατ’ επέκταση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.