Προϊόντα

Βιομηχανικές σχάρες Βιομηχανικές περιφράξεις Ειδικές μεταλλικές κατασκευές Υπηρεσίες

Σκάλες-Σκαλοπάτια-Ανεμόσκαλες

Τα σκαλοπάτια κατασκευάζονται σύμφωνα με το DIN 24531, από δομικό χάλυβα S235 JR (EN10025), αποτελούμενα από ηλεκτροσυντηγμένη βιομηχανική σχάρα διαφόρων διατομών και βροχίδων σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμογή. Διαθέτουν ειδικές πλευρές διατομής 70/3mm ή 70/5mm ώστε να εφαρμόζονται στους φορείς της σκάλας καθώς και αντιολισθητικό προφίλ. Το γαλβάνισμα εν θερμώ γίνεται σύμφωνα με το EN ISO 1461.
Τα σκαλοπάτια από βιομηχανική σχάρα αποτρέπουν την συγκέντρωση νερού στην επιφάνειά τους καθώς και καπνού σε κλειστούς χώρους.

Οι ανεμόσκαλες κατασκευάζονται σύμφωνα με το DIN 24532, από δομικό χάλυβα S235 JR (EN10025), με ή χωρίς προστατευτικό κλωβό. Το γαλβάνισμα εν θερμώ γίνεται σύμφωνα με το EN ISO 1461.
 

TECHNICAL CHARACTERISTICS