1η Συνέλευση των 28 εταιριών μελών του Ομίλου Lichtgitter GmbH


Στην έδρα του ομίλου Lichtgitter GmbH, στο Stadtlohn της Γερμανίας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η συνέλευση των 28 εταιριών μελών του ομίλου. Η STAHLWELD A.E. (Βιομηχανικές ΣχάρεςΠεριφράξεις) αποτελώντας μία από τις 19 θυγατρικές του ομίλου παγκοσμίως συμμετείχε εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Παπαδόπουλο.

Τις εργασίες της συνέλευσης απασχόλησαν θέματα σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά καθώς και την αύξηση της παρουσίας του Ομίλου διεθνώς.

 Τις εργασίες της 1ης Συνέλευσης των εταιριών μελών του ομίλου απασχόλησε ιδιαίτερα η ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας του ομίλου κατά κύριο λόγο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή καθώς και στη Βόρειο και Νότιο Αμερική. Το επενδυτικό πλάνο της επόμενης πενταετίας θα καθιερώσει την ηγετική θέση του Ομίλου στην παγκόσμια αγορά των Βιομηχανικών Σχαρών.

 

 


Οι εκπρόσωποι των εταιριών μελών του Ομίλου Lichgitter κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο νέο τμήμα παραγωγής Βιομηχανικών Σχαρών καθώς και στο νέο Γαλβανιστήριο του Ομίλου.